Resource id #3 เศษผ้ารีไซเคิล

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

knowledge

เศษผ้ารีไซเคิล Recycle

เศษผ้า รีไซเคิล (อังกฤษRecycle)

รีไซเคิล (อังกฤษ: Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้

รีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) มีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น ที่มา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นอกจากนี้การรีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) ยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น เศษผ้า รีไซเคิล คือ การนำเศษผ้ากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ เศษผ้าทำความสะอาด เศษผ้าเย็บวน หรือ นำไปหลอมและตีใยขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

                เศษผ้าเหลือใช้ หรือ เศษผ้าที่มาจากอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ ซึ่งคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นขยะ และถูกมองข้ามไปแต่เมื่อเศษผ้าเหล่านี้ถูกนำกลับมารีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) จะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล และมีประโยชน์หลากหลาย ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม

                การรีไซเคิล เศษผ้า (อังกฤษ: Recycle) สามารถทำได้หลากหลายกระบวนการ อาทิเช่น

1.เศษผ้า รีไซเคิล แบบ นำไปผลิตเส้นด้ายใหม่  เศษผ้า พวกนี้จะถูกคัดแยก ออกมาตามสี และชนิดของเส้นใย เช่น เศษผ้าคอตตอน100% (Cotton100%) จะหลอมออกมาได้เป็นเส้นใยฝ้าย 100%   , เศษผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) หรือเศษผ้ากีฬา สามารถหลอมออกมาเป็นเชื้อพลาสติก หรือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ,เศษผ้าขนสัตว์ 100% (Wool100%) ซึ่งเส้นใยจากการหลอมนี้ เปรียบเสมือนเส้นใยใหม่ 100% วิธีการรีไซเคิลนี้ เป็นการรีไซเคิลแบบ fiber-to-fiber technologies หรือเรียกว่าการนำไปผลิตใหม่ (ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นเทคโนโยลีนี้กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลก) โดยเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลนี้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตผ้าใหม่ได้ โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบใหม่ขึ้นมา แต่เศษผ้าที่จะนำมาใช้ในกระบวนการนี้มีข้อจำกัด คือ เศษผ้าที่เป็นเศษผ้าเนื้อผสม หรือผ้าติดยาง ไม่สามารถนำมารีไซเคิลผลิตเส้นด้ายใหม่ได้

2.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำเศษผ้าเช็ดเครื่อง หรือ เศษผ้าทำความสะอาด เศษผ้าจำพวกนี้ จะถูกคัดแยกตามเนื้อและขนาดของเนื้อผ้า โดยพนักงานคักแยกจะคัดเฉพาะเศษผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ และ ซับน้ำมันได้ดี นำไปใช้ในการทำความสะอาดชิ้นงาน โรงงาน เครื่องจักร หรือซับน้ำมัน เศษผ้าทำความสะอาดจะราคาถูก และ ขายเป็นหน่วยกิโล หรือ ที่เรียกว่า เศษผ้ากิโล ถ้าเป็นผ้าผืนสำหรับความสะอาดนั้น จะขายหน่วยเป็นผืน การใช้เศษผ้ากิโล ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนในอุตสาหกรรมหรือองค์กร

3.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำเศษผ้าเย็บวน หรือ ผ้าวน  คือ การนำเศษผ้ามาเรียงแล้วเย็บติดกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นการเย็บวนเป็นรูปวงกลม หรือ วงรี เพื่อไม่ให้ไส้ในแตกออกมา โดยเศษผ้าที่นำมาเย็บผ้าวนนั้นจะคัดเฉพาะเศษผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ และ ซับน้ำมันได้ดี

4.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำงานฝีมือ เช่น ทำเปล หรือ พรมเช็ดเท้า เศษผ้าชิ้นเล็กๆ สามารถนำมาทำพรมเช็ดเท้าได้ และเศษผ้าเส้นยาวๆสามารถนำมาถักเปล จะเห็นว่าเศษผ้า สามารถนำมาทำงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้

5.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมายัดกระสอบมวย ปัจจุบัน นิยมนำเศษผ้านำมายัดกระสอบสำหรับต่อยมวย เนื่องจากมีราคาถูก และ มีน้ำหนักพอดี ไม่เจ็บมือ

จะเห็นว่า “เศษผ้า รีไซเคิล”  ได้หลากหลายวิธี และ สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ อีกทั้งการ “รีไซเคิล เศษผ้ายังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก และจะช่วยโลกลดมลภาวะได้มากกว่าเดิมหากนำเศษผ้ามาใช้ประโยชน์ มากกว่า จะมองว่าเป็นขยะ

 

 

 

 

 

เศษผ้า รีไซเคิล (อังกฤษRecycle)

รีไซเคิล (อังกฤษ: Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้

รีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) มีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น ที่มา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นอกจากนี้การรีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) ยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น เศษผ้า รีไซเคิล คือ การนำเศษผ้ากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ เศษผ้าทำความสะอาด เศษผ้าเย็บวน หรือ นำไปหลอมและตีใยขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

                เศษผ้าเหลือใช้ หรือ เศษผ้าที่มาจากอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ ซึ่งคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นขยะ และถูกมองข้ามไปแต่เมื่อเศษผ้าเหล่านี้ถูกนำกลับมารีไซเคิล(อังกฤษ: Recycle) จะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล และมีประโยชน์หลากหลาย ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม

                การรีไซเคิล เศษผ้า (อังกฤษ: Recycle) สามารถทำได้หลากหลายกระบวนการ อาทิเช่น

1.เศษผ้า รีไซเคิล แบบ นำไปผลิตเส้นด้ายใหม่  เศษผ้า พวกนี้จะถูกคัดแยก ออกมาตามสี และชนิดของเส้นใย เช่น เศษผ้าคอตตอน100% (Cotton100%) จะหลอมออกมาได้เป็นเส้นใยฝ้าย 100%   , เศษผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) หรือเศษผ้ากีฬา สามารถหลอมออกมาเป็นเชื้อพลาสติก หรือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ,เศษผ้าขนสัตว์ 100% (Wool100%) ซึ่งเส้นใยจากการหลอมนี้ เปรียบเสมือนเส้นใยใหม่ 100% วิธีการรีไซเคิลนี้ เป็นการรีไซเคิลแบบ fiber-to-fiber technologies หรือเรียกว่าการนำไปผลิตใหม่ (ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นเทคโนโยลีนี้กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลก) โดยเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลนี้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตผ้าใหม่ได้ โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบใหม่ขึ้นมา แต่เศษผ้าที่จะนำมาใช้ในกระบวนการนี้มีข้อจำกัด คือ เศษผ้าที่เป็นเศษผ้าเนื้อผสม หรือผ้าติดยาง ไม่สามารถนำมารีไซเคิลผลิตเส้นด้ายใหม่ได้

2.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำเศษผ้าเช็ดเครื่อง หรือ เศษผ้าทำความสะอาด เศษผ้าจำพวกนี้ จะถูกคัดแยกตามเนื้อและขนาดของเนื้อผ้า โดยพนักงานคักแยกจะคัดเฉพาะเศษผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ และ ซับน้ำมันได้ดี นำไปใช้ในการทำความสะอาดชิ้นงาน โรงงาน เครื่องจักร หรือซับน้ำมัน เศษผ้าทำความสะอาดจะราคาถูก และ ขายเป็นหน่วยกิโล หรือ ที่เรียกว่า เศษผ้ากิโล ถ้าเป็นผ้าผืนสำหรับความสะอาดนั้น จะขายหน่วยเป็นผืน การใช้เศษผ้ากิโล ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนในอุตสาหกรรมหรือองค์กร

3.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำเศษผ้าเย็บวน หรือ ผ้าวน  คือ การนำเศษผ้ามาเรียงแล้วเย็บติดกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นการเย็บวนเป็นรูปวงกลม หรือ วงรี เพื่อไม่ให้ไส้ในแตกออกมา โดยเศษผ้าที่นำมาเย็บผ้าวนนั้นจะคัดเฉพาะเศษผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ และ ซับน้ำมันได้ดี

4.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมาทำงานฝีมือ เช่น ทำเปล หรือ พรมเช็ดเท้า เศษผ้าชิ้นเล็กๆ สามารถนำมาทำพรมเช็ดเท้าได้ และเศษผ้าเส้นยาวๆสามารถนำมาถักเปล จะเห็นว่าเศษผ้า สามารถนำมาทำงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้

5.เศษผ้า รีไซเคิล โดยนำมายัดกระสอบมวย ปัจจุบัน นิยมนำเศษผ้านำมายัดกระสอบสำหรับต่อยมวย เนื่องจากมีราคาถูก และ มีน้ำหนักพอดี ไม่เจ็บมือ

จะเห็นว่า “เศษผ้า รีไซเคิล”  ได้หลากหลายวิธี และ สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ อีกทั้งการ “รีไซเคิล เศษผ้ายังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก และจะช่วยโลกลดมลภาวะได้มากกว่าเดิมหากนำเศษผ้ามาใช้ประโยชน์ มากกว่า จะมองว่าเป็นขยะ