Resource id #5 ผ้าเย็บวน

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

knowledge

ผ้าเย็นวน คืออะไร

 

 

ผ้าวน คืออะไร ?

ผ้าวน ผ้าเย็บวน ผ้ายูส อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ในที่นี้แอดมินขอเรียกว่า “ผ้าวน”นะคะ

ผ้าวน คือ ผ้าเศษที่นำมาเรียงแล้วเย็บติดกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นการเย็บวนเป็นรูปวงกลม หรือ วงรี เพื่อไม่ให้ไส้ในแตกออกมา

          เศษผ้าที่นำมาเย็บผ้าวน จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ , น้ำมันได้ดี และผ่านการคัดแยกก่อนนำมาเย็บ

          ผ้าวน ใช้ทำอะไร

ผ้าวน ถูกนิยมนำมาใช้ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติซับน้ำ ทำความสะอาดได้ดี และราคาถูก (หน่วยขายเป็นต่อกิโลกรัม)

          ขนาดของผ้าวนที่นิยมใช้ในตลาด

1.ขนาด 10*10 นิ้ว คือ ผ้าวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

2.ขนาด 8*8 นิ้ว คือ ผ้าวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว

กว่าจะมาเป็นผ้าวน?

วัตถุดิบและส่วนประกอบผ้าวน

1.หน้าผ้า  2.ไส้ผ้า 3.อุปกรณ์ตัดเย็บ ได้แก่ ด้าย จักรอุตสาหกรรม กรรไกร กระดาษรองผ้า

4.อุปกรณ์แพค ได้แก่ ถุง และ เทปกาว

จะเห็นว่าใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยใช่มั้ยคะ คราวนี้เรามาดู “ขั้นตอนการผลิต” กัน

1.เตรียมกระดาษแข็ง สำหรับรองเพื่อวัดขนาดผ้าวน ถ้าผ้าวนขนาด 10*10 นิ้ว ก็ตัดกระดาษขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว / ขนาด 8*8 นิ้ว ตัดกระดาษขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว

2.เริ่มเรียงผ้า โดยนำหน้าผ้ามาปูลงบนกระดาษแข็ง ที่เตรียมไว้ตามแบบ แล้วนำไส้ผ้ามาเรียงโดยซ้อนกันลึกๆ กันเวลาเย็บแล้วแตกจนเต็มแม่แบบ
3. นำหน้าผ้ามาปิดทับไส้ โดยปิดให้สนิทกันไส้แตกออกมา

4. ลงมือเย็บ นำกระดาษที่เรียงผ้าวนไว้(ผ้าทั้งกระดาษ) มาวางบนจักร และนำกระดาษออก แล้วเย็บวนรอบๆ จำนวน 1 รอบ และผ่ากลาง แล้วเย็บวนรอบๆ อีก 1 รอบ

ตรวจดูความเรียบร้อย ไม่ให้ไส้แตกออกมา

5.นำผ้าวนที่เย็บได้มาบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม พร้อมออกจำหน่าย

ผ้าวนหรือผ้าเย็บวนที่ดี คืออะไร

ผ้าวนหรือผ้าเย็บวนที่ดี ต้องมาจากวัสดุผ้าตระกูลผ้ายืดที่มีคุณสมบัติซับน้ำและน้ำมันได้ดี ทั้งตัวของหน้าผ้าและไส้ผ้า ผ้าวนที่ดีนั้น นอกจากจะมาจากวัสดุที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว ยังต้องประกอบกับทีมงานผู้ผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ ผู้คัดแยก ซึ่งมีหน้าที่คัดวัสดุที่จะมาทำหน้าผ้าและไส้ผ้า -> พนักงานเรียงผ้าวน ต้องเรียงไม่หนาและไม่บางเกินไป และเรียงให้หนาแน่น เพื่อเวลาเย็บไส้จะไม่แตกออกมา -> พนักงานเย็บผ้าวน ต้องเย็บอย่างแน่นหนา ห้ามให้ไส้ผ้าวน หลุดออกมาในขณะที่ผู้ใช้นำไปใช้

ร้านมหาชัย ซัพพลาย เรามีสต๊อกผ้าเย็บวนที่มีคุณภาพ พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ