Resource id #4 เศษผ้า คือ อะไร

KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

knowledge

เศษผ้ากับการรักษ์โลก

ความสำคัญของเศษผ้า กับงานอุตสาหกรรม

 

เศษผ้า คืออะไร เศษผ้า คือผ้าที่เป็นส่วนเกิน หรือ ส่วนที่ไม่ได้ใช้จากการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่า จะเป็น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ตุ๊กตา ขนห่ม ผ้าขนหนู ฯลฯ ในอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ทุกประเภท จะมีขยะหลักที่ไม่ได้ใช้ คือ “เศษผ้า”

 

เศษผ้า เอามาทำอะไร

 

“เศษผ้า”  ถ้าพูดถึงคำนี้ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นขยะหรือแค่วัสดุเหลือใช้ แต่จริงๆแล้ว เศษผ้า มีความสำคัญสำหรับงานอุตสาหกรรมอย่างมาก ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิตเลยก็ว่าได้ ทุกกระบวนการผลิต ต้องมีการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดชิ้นงาน ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดโรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน เป็นต้น และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดส่วนใหญ่ ก็จะเป็นเศษผ้า

 

ทำไมถึงต้องเลือกใช้เศษผ้า

เนื่องจากผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ หรือจากการทอใหม่นั้น มีราคาที่สูง และเศษผ้า ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ทำความสะอาด (ใช้แล้วทิ้ง) ทำให้ หากใช้ผ้าใหม่ ซึ่งคือผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมด จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ สิ้นเปลือง อีกทั้ง การเลือกใช้เศษผ้า ถือเป็นการช่วยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

เศษผ้ากับการรักษ์โลก

  • ส่วนผสมหลักๆของผ้าจะผลิตมาจาก Polyester (พลาสติก) ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า polyester ไม่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อมมาก และอีกส่วนผลมนึงได้แก่ Cotton (ฝ้าย) ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ100% ฉะนั้นการทอผ้าขึ้นมาแต่ละครั้ง ต้องมีการทำลายต้นไม้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมของโลกมากเป็นอันดับ 2 รองจากอุสาหกรรมพลังงาน ทั้งกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมาในชั้นอากาศ อีกทั้งยังเกิดมลพิษทางน้ำอย่างยิ่ง เนื่องจาก น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตผ้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตเส้นใย การปั่น การทอ การฟอก การย้อม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทุกครั้งที่มีการผลิตผ้าใหม่ขึ้นมา จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก “เศษผ้า ” คือสิ่งที่เหลือทิ้งจากอุตหกรรมการ์เม้นท์ จะดีแค่ไหน ถ้าเรานำเอาเศษผ้าเหล่านี้ นำมาใช้ประโยชน์ ดีกว่าการนำไปทิ้งเป็นขยะ

 

เศษผ้า ประเภทไหน เหมาะที่จะนำมาใช้ทำความสะอาด

เศษผ้า หรือ ในอุตสาหกรรมนิยมเรียกกันว่า “ผ้าเช็ดเครื่อง ” , “ผ้าเช็ดเครื่องจักร ” มีหลายประเภท แต่เศษผ้าที่เหมาะสมที่นำมาใช้ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งขนาด และ คุณสมบัติ

ผ้าที่เหมาะสมนำมาทำความสะอาดมากที่สุด คือ ผ้าที่ดูดซับของเหลว อาทิเช่น น้ำ น้ำมันเครื่องจักร ฯลฯ โดยส่วนมากจะอยู่ในตระกูลผ้ายืด ซึ่งจะมีส่วนผสมของฝ้ายอยู่ (ผ้าที่นิยมนำมาทำเสื้อยืด เสื้อโปโล เป็นต้น)

 

ร้านมหาชัย ซัพพลาย เราใส่ใจทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม เราจะคัดสรรเศษผ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด