Skip to content

Products

สินค้า

ผ้าสต๊อก

ผ้าสต๊อก คือ ผ้าใหม่ที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้า ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกิดออเดอร์ ไม่มีตำหนิผ้า เป็นผ้าที่มีขนาดใหญ่ อาจเต็มพับ (20 ก.ก.) หรือ ครึ่งพับขึ้นไป ผ้าประเภทนี้ นิยมนำมาตัดเสื้อผ้า