Skip to content

บทความ

เศษผ้ารีไซเคิล Recycle

รีไซเคิล (อังกฤษ: Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ ...

ถุงมือผ้าฝ้าย

ถุงมือผ้า คือ ถุงมือที่ทำจากวัสดุประเภทผ้านานาชนิด ถุงมือประเภทนี้มีข้อดีคือความแข็งแรงอันเป็นลักษณะเด่นของผ้า ระบายอากาศได้ดี ซับน้ำได้ดี บางชนิดซับน้ำมันได้ดี ถุงมือแบบนี้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง โดยไม่เสียรูปทรงได้ง่าย โดยเฉพาะผ้าบางประเภทจะมีคุณสมบัติในเรื่องการกระชับพอดีกับมือ ...

ถุงมือทีซี ถุงมือบาง

ผ้าทีซี (TC) คือ ผ้าที่ผลิตมาจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติ 100% (Cotton 100%) กับ เส้นใยสังเคราะห์ (POLYESTER ...

ควรซื้อผ้าเช็ดเครื่องจักรกับใคร

เคล็ดลับในการเลือกบริษัทผ้าเช็ดเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมที่ดีและมีคุณภาพ ผ้าเช็ดเครื่องสำหรับทำความสะอาด เครื่องจักร เครื่องพิมพ์ เครื่องกลึง ซึ่งประโยชน์จากเศษผ้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการ ...

ผ้าเย็นวน คืออะไร

ผ้าวน คือ ผ้าเศษที่นำมาเรียงแล้วเย็บติดกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นการเย็บวนเป็นรูปวงกลม หรือ วงรี เพื่อไม่ให้ไส้ในแตกออกมา เศษผ้าที่นำมาเย็บผ้าวน จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ , ...

เศษผ้ากับการรักษ์โลก

ความสำคัญของเศษผ้า กับงานอุตสาหกรรมเศษผ้า คืออะไร เศษผ้า คือผ้าที่เป็นส่วนเกิน หรือ ส่วนที่ไม่ได้ใช้จากการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่า จะเป็น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ...