Skip to content

ไส้ผ้าวน หรือ เศษผ้าชิ้นเล็ก

เศษผ้าชิ้นเล็ก หรือ ไส้ผ้าวน คือ เศษผ้าที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยขนาดที่เล็กเกินไปจึงสามารถนำไปใช้เช็ดทำความสะอาดได้ เศษผ้าประเภทนี้จะเหมาะสำหรับนำไปทำเป็นไส้ผ้าวน (ผ้าเย็บวน) หรือ นำไปยัดไส้กระสอบมวย เนื่องจากมีความนุ่ม และน้ำหนักพอดี

ข้อดี ของเศษผ้าชิ้นเล็กคือ ราคาถูก