Skip to content

เศษผ้าเช็ดเครื่องสีขาว Size S (สีขาว)

เศษผ้าเช็ดเครื่องสีขาว Size S คือ เศษผ้าสีขาวล้วน โดยจะคัดเฉพาะผ้าที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำและน้ำมันได้เป็นอย่างดี เศษผ้าชนิดนี้จะมีขนาด ครึ่ง – 1 ฝ่ามือ เหมาะสำหรับนำไปใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กที่ต้องการความละเอียดในชิ้นงาน สีไม่ตก

ข้อเสียของเสียของเศษผ้าประเภทนี้ คือ ชิ้นเล็ก ราคาสูงเมื่อเทียบกับเศษผ้าคละสี

ข้อดีของเศษผ้าประเภทนี้ คือ สีไม่ตก

เศษผ้าเช็ดเครื่องสีขาว Size S บรรจุ แพคคละ 25 กิโลกรัม