Skip to content

เศษผ้ากับการรักษ์โลก

ความสำคัญของเศษผ้า กับงานอุตสาหกรรม
เศษผ้า คืออะไร เศษผ้า คือผ้าที่เป็นส่วนเกิน หรือ ส่วนที่ไม่ได้ใช้จากการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่า จะเป็น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ตุ๊กตา ขนห่ม ผ้าขนหนู ฯลฯ ในอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ทุกประเภท จะมีขยะหลักที่ไม่ได้ใช้ คือ “เศษผ้า”
เศษผ้า เอามาทำอะไร

“เศษผ้า” ถ้าพูดถึงคำนี้ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นขยะหรือแค่วัสดุเหลือใช้ แต่จริงๆแล้ว เศษผ้า มีความสำคัญสำหรับงานอุตสาหกรรมอย่างมาก ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิตเลยก็ว่าได้ ทุกกระบวนการผลิต ต้องมีการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดชิ้นงาน ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดโรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน เป็นต้น และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดส่วนใหญ่ ก็จะเป็นเศษผ้า

ทำไมถึงต้องเลือกใช้เศษผ้า
เนื่องจากผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ หรือจากการทอใหม่นั้น มีราคาที่สูง และเศษผ้า ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ทำความสะอาด (ใช้แล้วทิ้ง) ทำให้ หากใช้ผ้าใหม่ ซึ่งคือผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมด จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ สิ้นเปลือง อีกทั้ง การเลือกใช้เศษผ้า ถือเป็นการช่วยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เศษผ้ากับการรักษ์โลก
ส่วนผสมหลักๆของผ้าจะผลิตมาจาก Polyester (พลาสติก) ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า polyester ไม่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อมมาก และอีกส่วนผลมนึงได้แก่ Cotton (ฝ้าย) ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ100% ฉะนั้นการทอผ้าขึ้นมาแต่ละครั้ง ต้องมีการทำลายต้นไม้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมของโลกมากเป็นอันดับ 2 รองจากอุสาหกรรมพลังงาน ทั้งกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมาในชั้นอากาศ อีกทั้งยังเกิดมลพิษทางน้ำอย่างยิ่ง เนื่องจาก น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตผ้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตเส้นใย การปั่น การทอ การฟอก การย้อม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทุกครั้งที่มีการผลิตผ้าใหม่ขึ้นมา จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก “เศษผ้า ” คือสิ่งที่เหลือทิ้งจากอุตหกรรมการ์เม้นท์ จะดีแค่ไหน ถ้าเรานำเอาเศษผ้าเหล่านี้ นำมาใช้ประโยชน์ ดีกว่าการนำไปทิ้งเป็นขยะ

เศษผ้า ประเภทไหน เหมาะที่จะนำมาใช้ทำความสะอาด
เศษผ้า หรือ ในอุตสาหกรรมนิยมเรียกกันว่า “ผ้าเช็ดเครื่อง ” , “ผ้าเช็ดเครื่องจักร ” มีหลายประเภท แต่เศษผ้าที่เหมาะสมที่นำมาใช้ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งขนาด และ คุณสมบัติ
ผ้าที่เหมาะสมนำมาทำความสะอาดมากที่สุด คือ ผ้าที่ดูดซับของเหลว อาทิเช่น น้ำ น้ำมันเครื่องจักร ฯลฯ โดยส่วนมากจะอยู่ในตระกูลผ้ายืด ซึ่งจะมีส่วนผสมของฝ้ายอยู่ (ผ้าที่นิยมนำมาทำเสื้อยืด เสื้อโปโล เป็นต้น)

ร้านมหาชัย ซัพพลาย เราใส่ใจทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม เราจะคัดสรรเศษผ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด