Skip to content

ผ้าเย็บวน 8*8 นิ้ว ,10*10 นิ้ว

ผ้าวน คือ เศษผ้าที่นำมาเรียงและเย็บติดกันในลักษณะวนเป็นวงกลมหรือวงรีอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้มีเศษผ้าหลุดออกมา ผ้าวนที่นิยมใช้กันในตลาด จะมี 2 ขนาด ได้แก่

1.ผ้าวนขนาด 88 นิ้ว คือ ผ้าเย็บวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 88 นิ้ว มีขนาดพอดีมือ จำนวนต่อกิโลน้อยกว่า ผ้าวนขนาด 10*10 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้เช็ดทำความสะอาดงานหรือชิ้นงานที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก

ข้อเสียของเศษผ้าประเภทนี้ คือ จำนวนน้อยกว่าเศษผ้าชิ้นแบบไม่เย็บ , สีอาจตกใส่ชิ้นงานเนื่องจากผ้าสีนำมาใช้เย็บ มาจากเศษผ้าคละสี

ข้อดีของเศษผ้าประเภทนี้ คือ ซึมซับน้ำได้ดี ขนาดพอดีมือ

2.ผ้าวน ขนาด1010 นิ้ว คือ ผ้าเย็บวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด1010นิ้ว จะมีความหนา และจำนวนต่อกิโลมากกว่าขนาด 8*8 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรหรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

ข้อเสียของเศษผ้าประเภทนี้ คือ จำนวนน้อยกว่าเศษผ้าชิ้นแบบไม่เย็บ , สีอาจตกใส่ชิ้นงานเนื่องจากผ้าสีนำมาใช้เย็บ มาจากเศษผ้าคละสี

ข้อดีของเศษผ้าประเภทนี้ คือ ซึมซับน้ำได้ดี มีความหนา ราคาถูกกว่า ผ้าวน 8*8 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า : ผ้าเย็บวนคละสีขนาด 88 นิ้ว และขนาด 1010 นิ้ว

ขนาดบรรจุ แพ็คละ 25 กิโลกรัม