Skip to content

ผ้าเย็นวน คืออะไร

ผ้าวน ผ้าเย็บวน ผ้ายูส อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ในที่นี้แอดมินขอเรียกว่า “ผ้าวน”นะคะ

ผ้าวน คือ ผ้าเศษที่นำมาเรียงแล้วเย็บติดกัน ลักษณะการเย็บจะเป็นการเย็บวนเป็นรูปวงกลม หรือ วงรี เพื่อไม่ให้ไส้ในแตกออกมา
เศษผ้าที่นำมาเย็บผ้าวน จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำ , น้ำมันได้ดี และผ่านการคัดแยกก่อนนำมาเย็บ

ผ้าวน ใช้ทำอะไร
ผ้าวน ถูกนิยมนำมาใช้ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติซับน้ำ ทำความสะอาดได้ดี และราคาถูก (หน่วยขายเป็นต่อกิโลกรัม)
ขนาดของผ้าวนที่นิยมใช้ในตลาด

1.ขนาด 10*10 นิ้ว คือ ผ้าวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

2.ขนาด 8*8 นิ้ว คือ ผ้าวนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว

กว่าจะมาเป็นผ้าวน?

วัตถุดิบและส่วนประกอบผ้าวน

1.หน้าผ้า 2.ไส้ผ้า 3.อุปกรณ์ตัดเย็บ ได้แก่ ด้าย จักรอุตสาหกรรม กรรไกร กระดาษรองผ้า

4.อุปกรณ์แพค ได้แก่ ถุง และ เทปกาว

จะเห็นว่าใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยใช่มั้ยคะ คราวนี้เรามาดู “ขั้นตอนการผลิต” กัน

1.เตรียมกระดาษแข็ง สำหรับรองเพื่อวัดขนาดผ้าวน ถ้าผ้าวนขนาด 1010 นิ้ว ก็ตัดกระดาษขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว / ขนาด 88 นิ้ว ตัดกระดาษขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว

2.เริ่มเรียงผ้า โดยนำหน้าผ้ามาปูลงบนกระดาษแข็ง ที่เตรียมไว้ตามแบบ แล้วนำไส้ผ้ามาเรียงโดยซ้อนกันลึกๆ กันเวลาเย็บแล้วแตกจนเต็มแม่แบบ

  1. นำหน้าผ้ามาปิดทับไส้ โดยปิดให้สนิทกันไส้แตกออกมา
  2. ลงมือเย็บ นำกระดาษที่เรียงผ้าวนไว้(ผ้าทั้งกระดาษ) มาวางบนจักร และนำกระดาษออก แล้วเย็บวนรอบๆ จำนวน 1 รอบ และผ่ากลาง แล้วเย็บวนรอบๆ อีก 1 รอบ

ตรวจดูความเรียบร้อย ไม่ให้ไส้แตกออกมา

5.นำผ้าวนที่เย็บได้มาบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม พร้อมออกจำหน่าย

ผ้าวนหรือผ้าเย็บวนที่ดี คืออะไร

ผ้าวนหรือผ้าเย็บวนที่ดี ต้องมาจากวัสดุผ้าตระกูลผ้ายืดที่มีคุณสมบัติซับน้ำและน้ำมันได้ดี ทั้งตัวของหน้าผ้าและไส้ผ้า ผ้าวนที่ดีนั้น นอกจากจะมาจากวัสดุที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว ยังต้องประกอบกับทีมงานผู้ผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ ผู้คัดแยก ซึ่งมีหน้าที่คัดวัสดุที่จะมาทำหน้าผ้าและไส้ผ้า -> พนักงานเรียงผ้าวน ต้องเรียงไม่หนาและไม่บางเกินไป และเรียงให้หนาแน่น เพื่อเวลาเย็บไส้จะไม่แตกออกมา -> พนักงานเย็บผ้าวน ต้องเย็บอย่างแน่นหนา ห้ามให้ไส้ผ้าวน หลุดออกมาในขณะที่ผู้ใช้นำไปใช้

ร้านมหาชัย ซัพพลาย เรามีสต๊อกผ้าเย็บวนที่มีคุณภาพ พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ