Skip to content

ผ้าสต๊อก

ผ้าสต๊อก คือ ผ้าใหม่ที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้า ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกิดออเดอร์ ไม่มีตำหนิผ้า เป็นผ้าที่มีขนาดใหญ่ อาจเต็มพับ (20 ก.ก.) หรือ ครึ่งพับขึ้นไป ผ้าประเภทนี้ นิยมนำมาตัดเสื้อผ้า

ข้อเสียของผ้าประเภทนี้ คือ ไม่สามารถกำหนดสี หรือเนื้อผ้าที่ต้องการได้ ของไม่มีตลอด

ข้อดีของผ้าประเภทนี้ คือ ราคาถูก คุณภาพดี