Skip to content

ผ้าขอบโต๊ะ ผ้าท่อน

ผ้าขอบโต๊ะ ผ้าท่อน คือ ผ้าที่มาจากการตัดขอบผ้า ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพับครึ่งขนาดยาว เหมาะสำหรับมาทำกางเกงเด็ก ผ้าปิดจมูก
ข้อเสียของผ้าประเภทนี้ คือ ไม่สามารถกำหนดสี หรือเนื้อผ้าที่ต้องการได้ ของไม่มีตลอด
ข้อดีของผ้าประเภทนี้ คือ ราคาถูก คุณภาพดี